Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 ingaat, zet ik hier op een rijtje wat ik doe om uw gegevens te beschermen.

Na de kennismaking en het afspreken van een behandeling of massage leg ik die gegevens vast, die ik nodig heb voor het contact. Denk hierbij aan naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en de door mij uitgevoerde behandelingen.

Het is voor mij vanzelfsprekend om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota:

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals:
    • natuurgeneeskundige behandeling
  • de kosten van de behandeling