Ik ben als natuurgeneeskundig therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen geheel of gedeeltelijk. Daarvoor dien je wel aanvullend verzekerd te zijn. Neem van tevoren contact op met je zorgverzekeraar of kijk e.e.a. na in je polisvoorwaarden. Ter voorkoming van misverstanden kun je bij je zorgverzekeraar informeren of een natuurgeneeskundig consult van een bij de FAGT aangesloten therapeut voor vergoeding in aanmerking komt.

Een overzicht van de zorgverzekeraars die mijn behandelingen vergoeden vind je bij vergoedingsopties op www.fagt.org.