Lifelong learning: Oncoreflexologie

Cliënten vragen vaak aan mij of ik weer met een cursus bezig ben (ze zijn gewend, dat ik regelmatig bijschool). Wanneer ik vertel dat ik een mastertraining oncoreflexologie volg, kijken ze wat vreemd op. Oncoreflexologie, wat is dat nu weer?!

Dat leg ik dan als volgt uit:

Oncoreflexologie is een vorm van voetreflexzonetherapie en bedoeld om patiënten met kanker, tijdens de verschillende fasen van het proces waarmee ze te maken krijgen, te ondersteunen. Op deze manier wordt de kwaliteit van leven verhoogd en heeft men minder last van de bijwerkingen van de reguliere behandeling (vooral chemotherapie). Tevens is het zo dat mensen, nadat ze genezen zijn verklaard, in een gat kunnen vallen en ook dan ondersteuning kunnen gebruiken.

In alle fases die een patiënt met kanker doormaakt, kun je met massages heel goed ondersteunen. Let wel, ik masseer, ik behandel niet. De behandelingen dienen door reguliere artsen en oncologen gedaan te worden. De reflexzonemassages zijn alleen bedoeld om de kwaliteit van leven van de patiënt te verhogen en niet om te behandelen.

Waarom ben ik deze mastertraining gaan volgen?

Al jaren geef ik (ex-)borstkankerpatiënten in oktober tijdens een verwendag in ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede ontspannende voetmassages. Hoewel zij altijd erg van de massages genieten, voel ik sterk de behoefte om meer voor hen te  kunnen doen. Met de training Oncoreflexologie krijg ik extra handvatten om mensen met kanker te begeleiden en te masseren.

Massage kan het genezingsproces ondersteunen en de shock, die iemand ondergaat als hij de diagnose hoort, verlichten. Het is wel heel belangrijk dat ik als masseur voorzichtig, oplettend en gevoelig te werk ga en de ‘niet pluis’-situaties kan herkennen.

Bij het geven van de massages moet ik als therapeut goed op de hoogte zijn van de conditie, de medicijnen en behandelingen van de cliënt. Naast de theorie van een arts over de reguliere medische informatie, heb ik inmiddels twee speciale massages geleerd: een massage, die je tijdens of vlak na een chemobehandeling kunt geven om de misselijkheid te verminderen en het energielevel zo hoog mogelijk te houden. Daarnaast nog een tweede mooie massage, voor het verhogen van de emotionele stabiliteit tijdens het ziekteproces. Op dit moment heb ik drie boeiende lesdagen gehad.

Inmiddels ben ik druk bezig om samen met mijn medestudenten de massages zo goed mogelijk in mijn vingers te krijgen. We wisselen dus heel veel uit. En… zelfs tijdens de training merk ik al hoe heerlijk en heilzaam de massages zijn!

Er zullen nog 5 lesdagen volgen. Ik houd jullie op de hoogte!