World Food Day 2017

In de Bowentherapie en de reflexzonetherapie is ook voeding een belangrijk aandachtspunt. De persoonlijke gewichtsbalans van ieder individu heeft tegenwoordig op veel manieren de aandacht. In deze post gaat het meer over de verhoudingen op mondiale schaal.

Zaterdag 14 oktober was het Wereldvoedseldag. In 1979 is deze dag in het leven geroepen door de VN om wereldwijd aandacht te vragen voor voedselzekerheid.

De laatste jaren neemt het aantal mensen met honger weer toe. En tegelijkertijd heeft een zeer groot aantal mensen te kampen met overgewicht!

Dit maakt duidelijk dat de verdeling van het voedsel onder de wereldburgers erg oneerlijk is.

Daarom wordt op de Wereldvoedseldag stilgestaan bij de problemen én de mogelijke oplossingen die te maken hebben met honger.

Tijdens het festival in Ede was een uitgebreid programma opgezet met o.a. een doorlopende markt, workshops en talkshows, en veel excursies naar agrarische en aanverwante bedrijven in de directe omgeving.

Samen met mijn collega Paul (www.bowentherapeut.nl) heb ik een selectie uit de presentaties gezien en producten geproefd.

Vooral de talkshow ‘Honger en conflict’ stond dicht bij de oorspronkelijke opzet van World Food Day, namelijk de aandacht voor en het oplossen van het hongerprobleem.

Het ging in deze talkshow vooral over het onderzoeken en bespreken van de relatie tussen honger, conflict en migratie. Driekwart van de extreem arme wereldbevolking is afhankelijk van landbouw, maar klimaatveranderingen, overstromingen en droogte maken het voor deze boeren steeds moeilijker om te overleven.

Een belangrijke vraag is dan ook hoe het wegtrekken van mensen uit hun woongebieden als gevolg van voedseltekorten door landbouwproblemen kan worden voorkomen.

Het gesprek over deze vraagstukken tussen oud-politicus en hoogleraar Jan Pronk en gespreksleider Bahram Sadeghi werd begeleid door actuele filmfragmenten. Zoals Jan Pronk in bredere context zei:

“Oorlog, onderdrukking, armoede en slechte levensomstandigheden veroorzaken vluchtelingenstromen. Honger drijft mensen weg.”

De zeer betrokken en bevlogen Jan Pronk is o.a. voorzitter van de Vluchtelingen Organisaties Nederland en speciaal gezant van de VN in Sudan geweest.

Na afloop van de talkshow in gesprek met dhr. Jan Pronk.